Eastern Syriac :ܩܒ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܒ݂ܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' qwa: ia:
Category :noun
[Clothing]
English :1) an apron ; 2) trousers / pants ;
French :1) un tablier ; 2) un pantalon ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܘܼܬܬܵܐ, ܒܸܪܘܵܢܵܐ, ܛܲܡܪܘܿܢܵܐ, ܩܒ݂ܵܝܵܐ, ܣܸܕܘܿܢܵܐ, ܫܲܪܒ݂ܵܠܵܐ, ܪܵܢܵܐ

Lishani

Lishani