Eastern Syriac :ܠܵܐܹܐ
Western Syriac :ܠܳܐܶܐ
Root :ܠܐܐ
Eastern phonetic :' la: i:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :to be tired , to get tired ;
French :être fatigué , se fatiguer , devenir fatigué ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܐܐ, ܠܲܐܝܵܐ, ܡܲܠܐܝܵܢܵܐ

See also : ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ, ܫܲܪܫܘܼܝܹܐ, ܓ̰ܗܵܐ, ܓܸܗܝܵܐ, ܓܵܗܹܐ