Eastern Syriac :ܫܵܝܘܿܦܵܐ
Western Syriac :ܫܳܝܽܘܦܳܐ
Eastern phonetic :ša: ' iu: pa:
Category :noun
[Humanities]
English :a coin ;
French :une pièce de monnaie ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܕܪܵܟ݂ܡܵܣ, ܕܪܗܡ, ܙܘܼ̈ܙܹܐ ܘܵܪ̈ܵܩܵܝܹܐ