Eastern Syriac :ܡܸܬܗܲܝܡܵܢܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܗܰܝܡܳܢܳܢܳܐ
Root :ܗܝܡܢ
Eastern phonetic :mit hé ma: ' na: na:
Category :adjective
[Moral life → Will]
English :credible , believable , unquestionable , not open to debate , undubitable , beyond question / past question , to be trusted / fast , reliable ;
French :crédible , plausible , croyable , indiscutable , incontestable , indubitable / ne pouvant être mis en doute , hors de doute / ne pouvant être suspecté , hors de tout soupçon / insoupçonnable , sur qui on peut compter / fiable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܝܡܢ, ܡܗܲܝܡܢܵܐ, ܡܸܬܗܲܝܡܵܢܵܢܵܐ, ܪܲܒ ܡܗܲܝܡܢܹܐ, ܡܗܲܝܡܢܵܐܝܼܬ, ܡܗܘܼܡܢܵܐ, ܡܸܬܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܗܲܝܡܢܵܐ

See also : ܩܵܛܝܼܥܵܐ, ܚܲܬܝܼܬܵܐ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ, ܕܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܸܕܪܵܫܵܐ, ܫܸܟܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ, ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܵܐ

Source : Bailis Shamun