Eastern Syriac :ܢܸܦܩܵܐ
Western Syriac :ܢܶܦܩܳܐ
Root :ܢܦܩ
Eastern phonetic :' nip qa:
Category :noun
[Humanities]
English :parchment / paper made of animal skin ;
French :le parchemin / support d'écriture en peu d'animal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܩ

See also : ܪܲܩܵܐ, ܡܸܫܟܵܐ, ܡܓܲܠܬܵܐ, ܣܘܿܡܵܘܛܘܿܢ, ܨܚܵܚܬܵܐ, ܢܘܼܣܟ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun