Eastern Syriac :ܡܲܚܪܡܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܪܡܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܚܪܡ
Eastern phonetic :maḥr ma: ' nu: ta:
Category :noun
English :see also ܡܙܲܓܪܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܟ݂ܠܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܦܣܝܼܣܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܲܡܬܵܐ : a taboo ;
French :voir aussi ܡܙܲܓܪܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܟ݂ܠܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܦܣܝܼܣܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܲܡܬܵܐ : un tabou , un interdit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܪܡ, ܡܲܚܪܡܵܐ, ܡܲܚܪܲܡܬܵܐ, ܚܲܪܡܵܐ, ܡܘܼܚܪܸܡܵܐ, ܡܲܚܪܡܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun