Eastern Syriac :ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܐܺܝܪܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :i: ra: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) noun : an Iranian , a Persian ; 2) adjective : Iranian , Persian ;
French :1) nom : un iranien , un perse / un persan ; 2) adjective : iranien , persan ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܝܼܪܵܐܢ

See also : ܩܸܙܸܠܒܵܫ, ܥܵܓ̰ܵܡ