Eastern Syriac :ܒܪܵܬ ܡܲܠܟܵܐ
Western Syriac :ܒܪܳܬ ܡܰܠܟܳܐ
Eastern phonetic :' bra:t ' mal ka:
Category :noun
[Politics]
English :a princess , the daughter of a king or queen ;
French :une princesse , la fille d'un roi ou d'une reine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪܬ ܡܲܠܟܵܐ, ܡܲܠܟܬ݂ܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܫܵܐܗܙܵܕܬܵܐ, ܫܵܗܙܵܕܬܵܐ

See also : ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ, ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ, ܫܲܠܝܼܛܬܵܐ