Eastern Syriac :ܨܲܝܕܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܨܰܝܕܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ṣé da: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Sidonian , pertaining to Sidon ; 2) -noun- : a Sidonian ;
French :1) sidonien , ayant trait à Sidon ; 2) -nom- : un sidonien ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܨܲܝܕܢܵܝܵܐ, ܨܲܝܕܢܵܝܬܵܐ, ܨܲܝܕܘܿܢ, ܨܲܝܕܵܢ