Eastern Syriac :ܨܵܠܘܿܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܨܳܠܽܘܒ݂ܳܐ
Root :ܨܠܒ
Eastern phonetic :ṣa: ' lo: wa:
Category :noun
[Humanities → History]
English :a crucifier , one who crucifies / puts to death on a cross ;
French :un crucificateur / crucifieur , quelqu'un qui crucifie / met à mort sur une croix ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܠܒ, ܨܠܵܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܝܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ