Eastern Syriac :ܨܠܝܼܒ݂ܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܨܠܺܝܒ݂ܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ṣli:v ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → History]
English :a crusader / a warrior taking part in a crusade ;
French :un croisé / guerrier participant à une croisade ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܝܵܐ, ܨܠܵܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܨܠܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܨܵܠܘܿܒ݂ܵܐ, ܦܠܵܫܵܐ ܕܨܠܝܼܒ݂ܵܝܹ̈ܐ