Eastern Syriac :ܩܲܗܒܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܰܗܒܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qah ' bi: tha:
Category :noun
[Professions]
English :feminine of ܩܗܒܐ : Kurdish origin : an adulteress , a woman given to lewdness ;
French :féminin de ܩܗܒܐ : origine kurde : une femme adultère ;
Dialect :Eastern Syriac
Kurdish :qehbik
Turkish :kahpe

Cf. ܩܲܗܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܗܒܵܐ

See also : ܓܲܝܵܪܬܵܐ, ܓ̰ܹܢܕܵܐ, ܦܲܚܙܘܼܬܵܐ, ܨܲܚܢܘܼܬܵܐ, ܨܲܚܢܵܐ, ܓܵܓ݂ܘܵܝܬܵܐ, ܓ̰ܝܼܢܕܵܐ, ܓܲܝܵܪܬܵܐ, ܙܵܢܝܼܬܵܐ, ܙܲܢܵܝܬܵܐ, ܥܵܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܦܵܚܸܙܬܵܐ, ܠܵܟܵܬܵܐ