Eastern Syriac :ܩܘܿܛܝܼܢ
Western Syriac :ܩܽܘܛܺܝܢ
Eastern phonetic :' qo ṭi:n
Category :noun
[Sport]
English :game of chess : a pawn ;
French :jeu d'échecs : un pion ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

See also : ܩܘܼܦܣܵܐ, ܕܝܵܕܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܘܼܦܣܹ̈ܐ, ܩܘܿܛܝܼܢ, ܦܵܪܲܙ, ܦܲܪܙܝܼܢ, ܛܠܲܦܣܵܢܹ̈ܐ, ܩܲܠܥܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun