Eastern Syriac :ܒܝܼܥܬܵܐ
Western Syriac :ܒܺܝܥܬܳܐ
Eastern phonetic :' bi: ta
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :an egg ;
French :un œuf ;
Dialect :Biblical Aramaic
Hebrew :be'ṣa   בֵּיצָה «egg» «œuf»

Cf. ܒܹܥܬܵܐ, ܒܸܥܹ̈ܐ, ܒܹܥܬܵܢܵܐ, ܒܹܥܬܵܢܵܝܵܐ

See also : ܩܨܝܼܦܵܐ, ܐܹܝܠܸܓ݂, ܨܦܝܼܪܵܐ