Eastern Syriac :ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܰܩܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :qaq ' wa: na:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :1) a red-legged partridge ; 2) Tiari : a quail ;
French :1) une perdrix rouge ; 2) Tiari : une caille ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh, Ashita, Other
Turkish :keklik / bıldırcın

Cf. ܩܸܩܒ݂ܵܢܵܐ, ܩܸܩܘܵܢܵܐ

Variants : ܩܲܩܒ݂ܵܢܬܵܐ

See also : ܚܵܓܠܵܐ, , ܕܣܘܼܩܵܐ