Eastern Syriac :ܪܵܗܵܬܝܼ
Western Syriac :ܪܳܗܳܬܺܝ
Eastern phonetic :ra: ' ha: ti:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :a funnel (for liquids) ;
French :un entonnoir (pour liquides) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܵܗܬܝܼ

See also : ܓܘܼܢܓܵܐ, ܛܪܘܼܒܵܐ, ܣܝܼܠܵܐ, ܡܘܼܓܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܬܵܐ, ܫܵܦܟܵܐ, ܫܦܵܟܵܐ, ܫܵܦܘܿܟ݂ܬܵܐ