Eastern Syriac :ܪܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܳܬ݂ܳܐ
Root :ܪܐܬܐ
Eastern phonetic :' ra: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) a lung ; 2) the liver ;
French :1) un poumon ; 2) le foie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܐܬܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܬܘܿܬܵܐ, ܡܪܲܬܪܸܬ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܵܐܬܵܐ, ܪܲܬ݂

See also : ܓ̰ܝܼܓܵܪ ܚܘܵܪܬܵܐ, ܦܪܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Oraham, Maclean