Eastern Syriac :ܫܸܟܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܶܟܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' šik wa:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a louse , a cootie ;
French :un pou ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܸܟܒ݂ܵܢܵܐ

See also : ܩܲܪܕܵܐ, ܓܲܢܵܐ, ܩܲܠܡܵܐ, ܪܲܚܫܘܼܫܵܐ, ܫܸܪܨܵܐ