Eastern Syriac :ܬܘܼܦܲܢܓܟ̰ܝܼ
Western Syriac :ܬܽܘܦܰܢܓܟ̰ܺܝ
Eastern phonetic :tu: ' pang tši:
Category :noun
[Army → Military]
English :1) a marksman , a rifleman / gunner , one who uses a gun , a fusilier , a musketeer (?) ; 2) Al Qosh : a soldier ;
French :1) un tireur , quelqu'un utilisant un fusil , un fusilier , un carabinier , un mousquetaire (?) ; 2) Al Qosh : un soldat ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܟ̰ܲܩܡܲܩ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܣܲܟ̰ܡܹ̈ܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܦܬܝܼܠܬܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܣܘܼܙܵܢܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܫܲܫܚܵܐܢܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ, ܬܘܼܦ, ܬܘܿܦ, ܬܵܘܦܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦ ܟ̰ܲܟ̰ܢܝܼ

Variants : ܬܘܼܦܲܢܓܬܝܼ, ܬܝܼܦܲܢܓܟ̰ܝܼ

this word is of Turkish origin

mot d'origine turque