Eastern Syriac :ܬܲܟܫܦܵܢܵܐ
Western Syriac :ܬܰܟܫܦܳܢܳܐ
Root :ܟܫܦ
Eastern phonetic :takš ' pa: na:
Category :noun
[Human → Speech]
English :a supplicant , one who supplicates , a humble petitioner , a beseeching person ;
French :un suppliant , quelqu'un qui supplie / demande humblement , une personne implorant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܲܟܫܸܦܬܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܲܟܫܹܦܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܵܐ, ܟܫܦ, ܟܘܼܫܵܦܵܐ, ܟܫܵܦܵܐ