Eastern Syriac :ܬܲܠܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܬܰܠܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :tal ' li: sa:
Category :noun
[Transport]
English :a bag , a sack / pouch used for holding anything ;
French :un sac , une poche (pouvant contenir n'importe quoi) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܬܲܪܡܵܠܵܐ, ܩܲܦܬܸܪܓ݂ܵܐ, ܓܘܼܠܵܩܵܐ, ܚܵܫܵܐ, ܡܙܝܼܕܵܐ, ܟܸܣܬܵܐ, ܡܸܫܵܘܟܵܐ, ܚܸܬܵܐ, ܪܓܵܣܬܵܐ

Sokoloff: ܬܠܝܼܣܵܐ

Sokoloff: ܬܠܝܼܣܵܐ