Eastern Syriac :ܗܡܲܪܬܵܐ
Western Syriac :ܗܡܰܪܬܳܐ
Eastern phonetic :h ' mar ta
Category :noun
[Legal]
English :a mortgage ;
French :une hypothèque ;
Dialect :Urmiah

See also : ܡܸܫܟܵܢܵܐ, ܥܘܼܪܒܵܢܵܐ, ܪܲܗܒܘܿܢܵܐ, ܪܗܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܸܢ, ܒܵܝܥ