Eastern Syriac :ܡܘܼܗܪܬܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܗܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' muhr ta
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a filly ; masculin : ܡܘܼܗܪܵܐ : a foal , a colt ;
French :une pouliche ; masculin : ܡܘܼܗܪܵܐ : un poulain ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܘܼܗܪܵܐ

See also : ܥܝܼܠܵܐ, ܓ̰ܵܫܵܐ, ܓ̰ܐܵܫܵܐ, , ܒܸܪܝܵܐ, ܒܘܼܪܝܼܵܐ, ܒܸܪܝܵܐ, ܒܘܼܪܝܼܵܐ, ܒܹܪܝܵܐ ܕܣܘܼܣܬܵܐ, ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܟܘܼܪܪܵܐ, ܓ̰ܘܵܢܝܼܟܬܵܐ