Eastern Syriac :ܕܘܼܝܠܹܐ
Western Syriac :ܕܽܘܝܠܶܐ
Eastern phonetic :' du: li
English :masculine : here he is ; feminine : ܕܘܼܠܵܗ : here she is ; plural : ܕܘܼܠܲܝܗܝ : here they are ;
French :masculin : le voici ; féminin : ܕܘܼܠܵܗ ; pluriel : ܕܘܼܠܲܝܗܝ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܘܼܠܹܗ