Eastern Syriac :ܫܵܥܬܵܐ ܪܵܡܠܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܳܥܬܳܐ ܪܳܡܠܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :š' ' a: ta ram ' lé ta:
Category :noun
[Time]
English :an hourglass ;
French :un sablier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܥܬ݂ܵܐ, ܪܲܡܠܵܐ