Eastern Syriac :ܩܵܛܘܿܪܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܩܳܛܽܘܪܺܝܬܳܐ
Root :ܩܛܪ
Eastern phonetic :qa: ṭu ' ri: ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :pubes / pube , pubis ;
French :le pubis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܪ

See also : ܡܲܚܣܢܵܐ, ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ, ܣܸܒܵܐ, ܫܲܠܡܵܐ, ܐܸܙܒܵܐ, ܓܪܸܡ ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun