Eastern Syriac :ܓܗܝܼܠܬܵܐ
Western Syriac :ܓܗܺܝܠܬܳܐ
Eastern phonetic :g ' hil ta:
Category :noun
[Professions]
English :a prostitute ;
French :une prostituée ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܬܸܫܚܘܼ, ܓܵܓ݂ܘܵܝܬܵܐ, ܓܲܝܵܪܬܵܐ, ܙܵܢܝܼܬܵܐ, ܙܲܢܵܝܬܵܐ, ܦܵܚܸܙܬܵܐ, ܥܵܗܪܵܢܝܼܬܵܐ