Eastern Syriac :ܐܵܪܹܝܠ
Western Syriac :ܐܳܪܶܝܠ
Eastern phonetic :a: ' ri il
Category :proper noun
[Religion]
English :Isaiah : 29, 1 : Ariel ; Peshitta : ܐܵܪܝܼܠ ;
French :Esaïe : 29, 1 : Ariel ; Peshitta : ܐܵܪܝܼܠ ;
Dialect :Classical Syriac