Eastern Syriac :ܐܵܕܠܲܝܠܹܐ
Western Syriac :ܐܳܕܠܰܝܠܶܐ
Eastern phonetic :ad ' lai li
Category :adverb
[Time]
English :1) tonight ; 2) last night ;
French :1) ce soir ; 2) hier soir , la nuit dernière ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܐܵܕܝܼܗܵܐ, ܡܐܵܕܝܼܵܐ, ܐܵܕܝܼܘܿܢܬܵܐ, ܐܵܕܝܼܘܿܢܬܵܢܸܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ