Eastern Syriac :ܐܝܼ̈ܕܵܬܹܐ
Western Syriac :ܐܺܝ̈ܕܳܬܶܐ
Eastern phonetic :i: ' da: ti:
Category :noun
[Human → Body]
English :the hands , singular : ܐܝܼܕܵܐ ;
French :les mains , singulier : ܐܝܼܕܵܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA

Rhétoré (NENA) : ܐܝܼ̈ܕ݂ܵܬ݂ܵܐ

Rhétoré (NENA) : ܐܝܼ̈ܕ݂ܵܬ݂ܵܐ