Eastern Syriac :ܡܲܕܝܸܢ
Western Syriac :ܡܰܕܝܶܢ
Eastern phonetic :' ma dyin
Category :verb
[Trade]
English :1) to borrow ; Nehemiah : 5, 4 : ܡܲܕܝܸܢ ܒܚܲܩܠܵܐ : to borrow on the security of a field ; 2) Nehemiah : 5, 11 : to exact usury ;
French :1) emprunter ; Néhémie : 5, 4 : ܡܲܕܝܸܢ ܒܚܲܩܠܵܐ : emprunter en hypothéquant un champ ; 2) Néhémie : 5, 11 : prêter avec usure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܲܝܢܵܐ, ܡܕܵܐܸܢ, ܡܘܼܕܝܸܢܵܐ

See also : ܫܐܠ, ܝܵܙܸܦ