Eastern Syriac :ܢܵܨܲܪܬܵܐ
Western Syriac :ܢܳܨܰܪܬܳܐ
Eastern phonetic :na: ' ṣar ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :a gnashing ;
French :un grincement de dents ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܘܼܨܲܪܬܵܐ

Variants : ܢܘܼܨܲܪܬܵܐ

See also : ܚܪܵܩܵܐ, ܚܘܼܪܩܵܐ, ܚܲܪܚܲܟ̰ܬܵܐ