Eastern Syriac :ܐܹܠܝܼܟܬܵܐ
Western Syriac :ܐܶܠܺܝܟܬܳܐ
Eastern phonetic :i: ' lik ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a sheep's tail ;
French :la queue d'un mouton ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܹܠܝܼܬܵܐ