Eastern Syriac :ܐܸܢܲܗܘܼ
Western Syriac :ܐܶܢܰܗܽܘ
Eastern phonetic :i ' na hu:
Category :conjunct
English :Al Qosh : 1) that ; 2) that is ;
French :Al Qosh : 1) que ; 2) c'est à dire (?) , à savoir (?) ;
Dialect :Other

Cf. ܝܲܥܢܝܼ