Eastern Syriac :ܐܸܢܣܵܢ
Western Syriac :ܐܶܢܣܳܢ
Eastern phonetic :' in sa:n
Category :noun
[Human being]
English :1) NENA : a human being ; 2) Ourmia : a woman ;
French :1) NENA : un être humain , un homme ; 2) Ourmia : une femme ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA
Turkish :İnsan

Cf. ܐܢܵܫܵܐ, ܐܸܢܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܐܸܢܣܵܢܝܼܵܬܘܼܬ݂ܵܐ

this word is of Arabic origin

mot d'origine arabe