Eastern Syriac :ܐܵܦܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܐܳܦܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :a: ' pé ta:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :a cloth for wrapping dough ;
French :un chiffon servant à envelopper la pâte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܚܸܡ ܐܲܦܹ̈ܐ, ܐܲܦܹܐ