Eastern Syriac :ܚܡܨ
Western Syriac :ܚܡܨ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be sour / tart ;
French :être acide / aigre / aigrelet / suri ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חמץ

Cf. ܚܵܡܘܿܨܘܼܬܵܐ, ܚܵܡܘܿܪܢܵܝܵܐ, ܚܵܡܵܨܹ̈ܐ, ܚܘܼܡܵܨܵܐ, ܚܵܡܘܿܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܡܲܚܡܘܼܨܹܐ, ܚܲܡܘܼܨܢܵܝܵܐ, ܚܵܡܸܨ, ܡܲܚܡܸܨ, ܚܹܡܨܵܐ

Derived words : ܓܠܝܼܙ ܬܲܚܡܲܨܬܵܐ, ܚܘܼܡܵܨܵܐ, ܚܵܡܘܿܨܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܹܐ, ܚܵܡܘܿܨܘܼܬܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܵܝܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܢܵܝܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܬܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܬܵܢܵܐ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܘܼܬ ܕܸܡܵܐ, ܚܵܡܸܨ, ܚܲܡܸܨ, ܚܵܡܵܨܹ̈ܐ, ܚܸܡܨܵܐ, ܚܲܡܪܵܐ ܡܚܲܡܨܵܐ, ܡܲܚܡܘܼܨܹܐ, ܡܲܚܡܸܨ, ܡܲܚܡܨܵܢܵܐ, ܡܲܚܡܨܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܡܲܨܬܵܐ, ܬܲܚܡܲܨܬܵܐ