Eastern Syriac :ܟܪܙ
Western Syriac :ܟܪܙ
Category :root
[Human → Speech]
English :to preach , to proclaim ;
French :prêcher , proclamer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כרז

Cf. ܟܪܙ, ܟܵܪܘܿܙܵܐ, ܟܵܪܘܿܙܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܟܪܸܙ, ܡܲܟ݂ܪܙܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ, ܟܲܪܘܿܙܹܐ, ܟܪܵܙܵܐ, ܡܲܟܪܙܵܢܵܐ, ܡܲܟܪܙܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܪܵܙܬܵܐ, ܡܲܟܪܸܙܵܢܵܐ, ܡܸܬܟܲܪܵܙܘܼܬܵܐ

Derived words : ܟܵܪܘܿܙܵܐ, ܟܵܪܘܼܙܵܐ, ܟܵܪܘܵܙܵܐ, ܟܲܪܘܿܙܹܐ, ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ, ܟܵܪܘܼܙܘܼܬܵܐ, ܟܵܪܹܙ, ܟܪܲܙ, ܟܪܵܙܵܐ, ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ, ܡܲܟ݂ܪܸܙ, ܡܲܟܪܸܙ, ܡܲܟܪܸܙ, ܡܲܟ݂ܪܙܵܢܵܐ, ܡܲܟܪܸܙܵܢܵܐ, ܡܲܟܪܙܵܢܵܐ, ܡܲܟܪܙܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܲܟ݂ܪܙܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟ݂ܪܲܙܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܪܵܙܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܪܙܵܢܘܼܬܵܐ