Eastern Syriac :ܠܒܫ
Western Syriac :ܠܒܫ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to put on , to clothe , to wear clothing , to be clad / clothed ;
French :vêtir , porter des habits / vêtements , être vêtu , revêtir , se parer (de vêtements) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :לבש

Cf. ܠܒܫ, ܠܸܒܵܣ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ, ܠܒܵܫܵܐ, ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ, ܬܲܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ, ܠܵܒ݂ܸܫ

Derived words : ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܕܣܚܵܝܬܵܐ, ܠܸܒܵܣ, ܠܵܒܹܫ, ܠܵܒ݂ܸܫ, ܠܵܒ݂ܸܫ ܒܫܲܪܹܐ, ܠܲܒܵܫܵܐ, ܠܲܒ݂ܵܫܵܐ, ܠܒ݂ܵܫܵܐ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ ܕܟ݂ܘܼܡܵܠܵܐ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ, ܡܲܠܒ݂ܘܼܫܹܐ, ܡܲܠܒܲܫ, ܡܲܠܒܸܫ, ܡܲܠܒ݂ܸܫ, ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ, ܬܲܠܒ݂ܸܫܬܵܐ