Eastern Syriac :ܒܵܘܗܬܵܢ
Western Syriac :ܒܳܘܗܬܳܢ
Eastern phonetic :' bo:h ta:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Bohtan (a district West of Tiari, North-East of Nineveh) ;
French :le Bohtan (un district à l'ouest de Tiari, au nord-est de Ninive) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܵܘܗܛܵܢ, ܒܵܘܛܵܢ

Variants : ܒܵܘܗܛܵܢ, ܒܵܘܛܵܢ