Eastern Syriac :ܢܦܚ
Western Syriac :ܢܦܚ
Category :root
[Science → Natural sciences]
English :to breathe ;
French :respirer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נפח

Cf. ܢܦܚ, ܢܦܵܚܵܐ, ܢܦܵܚܬܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܝܼܬܵܐ, ܢܘܼܦܵܚܵܐ, ܦܘܼܢܦܸܚܵܐ, ܡܸܬܦܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܢܦܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܡܲܦܘܿܚܝܼܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ

See also : ܢܵܫܹܡ, ܡܲܡܚܘܼܬܵܐ, ܗܵܘܦܵܐ, ܢܦܹܐܫܬܵܐ, ܢܫܵܒ݂ܵܐ

Derived words : ܡܢܲܦܚܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܵܐ, ܡܲܦܘܿܚܝܼܬܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܝܼܬܵܐ, ܡܲܦܘܿܚܝܼܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܦܚܵܐ, ܡܸܬܦܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܦܵܚܵܐ, ܢܵܦܘܿܚܵܐ, ܢܵܦܹܚ, ܢܵܦܸܚ, ܢܲܦܵܚܵܐ, ܢܦܵܚܵܐ, ܢܦܵܚܬܵܐ, ܢܦܝܼܚܵܐ, ܢܦܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܢܦܝܼܚܬܵܐ, ܦܘܼܢܦܸܚܵܐ, ܦܲܢܦܲܚܬܵܐ