Eastern Syriac :ܣܘܟ
Western Syriac :ܣܘܟ
Category :root
[Industry]
English :1) to end , to finish ; 2) Sokoloff : to limit , to put an end to (?) / to finish (?) / to end (?) ;
French :1) finir , se finir , achever , s'achever , toucher à sa fin ; 2) Sokoloff : limiter , mettre un terme (?) / achever (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :סוך

Cf. ܣܘܼܝܵܟ݂ܵܐ, ܡܣܲܝܟ݂ܵܐܝܼܬ

Derived words : ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܕ, ܠܣܵܟ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܡܣܲܝܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܸܣܬܲܝܟܵܢܵܐ, ܣܘܼܝܵܟ݂ܵܐ