Eastern Syriac :ܠܦܵܦܹܐ ܕܬܸܫܘܝܼܬܵܐ ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܠܦܳܦܶܐ ܕܬܶܫܘܺܝܬܳܐ ܡܰܕܡܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' lpa: péd ti ' svi: ta: ' mad mḥa: (?)
Category :noun
[Human → Sleep]
English :bedding , animals ? : litter (?) / bedding (horses ?) ;
French :la literie , le couchage , le matériel pour dormir , animaux ? : la litière (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܘܼܣܵܝܹ̈ܐ, ܒܲܣܬܲܟܹܐ, ܡܲܫܟܒ݂ܵܐ, ܬܸܫܘܝܼܬܵܐ