Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܫܡܸܫ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ
Eastern phonetic :' bi:t šmiš
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Joshuah : 19, 22 : Bethshemesh , Beth Shemesh ;
French :Josué : 19, 22 : Beth Shemesh ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܒܹܝܬ݂ ܫܲܡܵܫܵܐ