Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܫܵܢ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܫܳܢ
Eastern phonetic :' bi:t ša:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :1 Samuel : 31, 10 : Bet Shean / Bethshan ;
French :1 Samuel : 31, 10 : Bet Shean ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܹܝܬ݂ ܝܵܫܵܢ

Variants : ܒܹܝܬ݂ ܝܵܫܵܢ