Eastern Syriac :ܒܲܪܫܡ݇ܝܼ
Western Syriac :ܒܰܪܫܡ݇ܺܝ
Eastern phonetic :' ber ši:
Category :proper noun
[Human being]
English :title by which a man adresses his namesake (ܒܲܪ ܫܸܡܵܐ) ;
French :nom employé par quelqu'un qui s'adresse à un homonyme (ܒܲܪ ܫܸܡܵܐ) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ

etymology : ܒܲܪ ܫܸܡܝܼ : "son of my name"

étymologie : ܒܲܪ ܫܸܡܝܼ : "fils de mon nom"