Eastern Syriac :ܒܲܪܢܝܼܩܹܐ
Western Syriac :ܒܰܪܢܺܝܩܶܐ
Eastern phonetic :ber ' ni: qi:
Category :proper noun
[Religion]
English :Acts : 25, 13 : Berenice ;
French :Actes : 25, 13 : Bérénice ;
Dialect :Classical Syriac