Eastern Syriac :ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪܩܽܘܒ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܕܠܩܒ
Eastern phonetic :bar qu: ' lu: ta:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :place : opposition , being facing / opposite ;
French :la situation à l'opposé / en vis-à-vis , le vis-à-vis , le fait d'être situé en face ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܠܩܒ, ܒܲܠܩܘܼܒܠܵܝܵܐ, ܒܲܠܩܘܼܒܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܒܲܠܩܘܼܒܠ, ܩܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܒܲܪܩܘܼܒܠ, ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ, ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠܵܝܬܵܐ, ܠܘܼܩܒܲܠ, ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ, ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ

feminine

mot féminin