Eastern Syriac :ܓܵܪܸܦ
Western Syriac :ܓܳܪܶܦ
Eastern phonetic :' ga: rip
Category :verb
[Humanities → Geography → Rivers]
English :1) flood ... : to sweep off , see ܡܫܵܦܸܢ; 2) especially snow: to shovel away ; 3) see ܓܵܕܹܦ : to row / to use an oar , to paddle ; 4) metaphor : wave, snow : to overwhelm , to engulf , ennemy ? : to overwhelm ? / to overrun ? / to crush (?) / to overcome (?) / to make a clean sweep of (?) / to defeat (?) , work? : to come up to the ears (?) , emotions ? : to overcome (?) , greatness / majesty / grandeur : to impress (?) ; [cf. "a flood of tears" " tears flood down her cheeks" - emotional overwhelment.?]
French :1) inondation, crue ... : tout balayer , emporter sur son passage , voir ܡܫܵܦܸܢ ; 2) neige surtout : enlever à la pelle , déblayer , débarrasser à la pelle / déneiger / libérer le passage ; 3) voir ܓܵܕܹܦ : ramer / utiliser un aviron , pagayer ; 4) métaphore : vague, avalanche, lettres ?, travail ? : submerger , noyer , dépasser (?) , ennemi ? : écraser (?) , balayer (?) , honte ?, travail ?, malheur ? : accabler (?) , grandeur ? : impressionner ?
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓ̰ܵܪܸܦ, ܓ̰ܵܪܘܿܛܵܐ, ܓ̰ܵܪܘܿܦܬܵܐ, ܓ̰ܵܪܘܿܦܵܐ, ܓܵܪܘܿܦܵܐ

See also : ܡܲܬܘܸܪ, ܡܲܬܘܘܼܪܹܐ, ܡܲܒ݂ܗܸܬ, ܡܲܒ݂ܗܘܼܬܹܐ, ܡܲܕܗܸܠ, ܡܲܕܗܘܼܠܹܐ, ܡܲܢܟܸܦ, ܡܲܢܟ݂ܘܼܦܹܐ, ܒܲܗܒܘܼܗܹܐ, ܒܲܗܒܸܗ

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/386080_112560715527142_100003196431954_69155_1221197622_n.jpg [cf. "a flood of tears" " tears flood down her cheeks" - emotional overwhelment.?]

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/386080_112560715527142_100003196431954_69155_1221197622_n.jpg

Source : Maclean