Eastern Syriac :ܓܸܒ݂ܥܘܿܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܶܒ݂ܥܽܘܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :giu: u: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :2 Samuel : 21, 1 : un Gibeonite / inhabitant of Gibeon ;
French :2 Samuel : 21, 1 : un Gibéonite / habitant de Gibéon ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܸܒ݂ܥܘܿܢ